Legal Notice

JEROME d.o.o. putnička agencija

HR-21000 SPLIT, Republika Hrvatska

Trg Hrvatske bratske zajednice 8

OIB: 10145480236, IDK: HR-AB-21-060192163

Registrirano kod: Trgovački sud u Splitu Tt-12/2950-3

Temeljni kapital: 120.000,- kuna uplaćen u cijelosti

Član uprave: IVICA ČOVIĆ, direktor